information


Alla priser anges i svenska kronor 

Leverans
läggs på snabbat efter ordern betalats !! 

Betalnings villkor
10 dagar

Säkerhet
Hela sidan är krypterad SSL. Om du befinner dig på en webbplats där det står https i adressfältet så krypteras all trafik mellan dig som besökare samt servern du kommunicerar med. Detta gör att det är mycket svårt att avlyssna eller manipulera informationen som skickas er emellan och SSL ger därmed en mycket högre säkerhet än en okrypterad http anslutning 


Ångerrätt

 Gäller i 14 dagar från det att du som köpare mottagit objektet . Om du vill ångra köpet så returnerar du objektet En förutsättning är dock att den är oanvänd och i samma skick som när du mottagit den vid retur/byte betalar du själv fraktkostnaden ! 


All prices are stated in Swedish kronor 

Deliverybe  be placed on quickly after the order has been paid !!

Payment terms 10 days 

Security 
The entire page is encrypted SSL. If you are on a website where it says https in the address field, all traffic between you as a visitor and the server you communicate with is encrypted. This makes it very difficult to intercept or manipulate the information sent between you and thus SSL provides much higher security than an unencrypted http connection 

Return 
Policy Valid for 14 days from receipt of the item as a buyer. If you want to undo the purchase you return the item A condition, however, is that it is unused and in the same condition as when you received it on return / exchange you pay the shipping cost yourself!